หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แบบฟอร์มโครงการ มจร เชียงใหม่ 2564
2020-07-17
2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี-2561
2020-07-17
3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี
2020-07-17
4 แบบรายงานโครงการปี 63
2020-07-17
5 ระเบียบวาระการประชุมงานบริการวิชาการฯ
2020-07-17
6 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2020-03-10
7 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
2020-03-10
8 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริการวิ
2020-03-10
9 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย
2020-03-10
10 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมปี 2563
2020-03-10
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
67
 เมื่อวาน 
473
 เดือนนี้ 
3,191
 เดือนที่ผ่านมา 
2,977
 ปีนี้ 
16,566
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
45,188
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561