หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

          โครงการศูนย์พระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจที่ ๒ การบริการสังคม และพันธกิจที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยในปี ๒๕๖๓ วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหาร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปกาเก่อญอ และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอาคารบ้านเรือน ซึ่งภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และคติความเชื่อของชาวปกาเก่อญอในด้านต่างๆ   มีกลุ่มตัวแทนชมรมปกาเก่อญอ  มจร. และประชาชนจากกรุงเทพฯ เข้ามาแวะเยี่ยมชมวิถีปกาเกอะญอ ตลอดถึงกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาทัศนศึกษาโดยตลอด เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

*************************************

Administration / ข่าว

Administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 311 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
46
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561