หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> อารัมภบท

 อารัมภบท

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

อารัมภบท

 

         กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา อยู่ภายใต้สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชบัญญัติเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ มีพันธกิจ ดังนี้ งานวางแผนพัฒนางานวิจัย, งานจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย, งานเผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, งานรวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา, งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา, งานเผยแพร่ประกันคุณภาพการศึกษา, งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ, งานจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
59
 เมื่อวาน 
81
 เดือนนี้ 
1,675
 เดือนที่ผ่านมา 
2,521
 ปีนี้ 
12,073
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
40,695
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561