หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

การประชุม งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
 

การประชุม งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

          จากการดำเนินงานของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แต่ละโครงการได้ดำเนินงาน ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละโครงการ  ดังนั้นทางสำนักวิชาการ  จึงให้สรุปงานของแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินงานภายใต้งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง เพื่อนำมาประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ว่ามีปัญหาและอุปสรรรค ตลอดจนเป็นการนำไปวางแผนเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการและทำนุบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าประสงค์ของแผน  และนำผลไปสู่การต่อประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระการประชุมงานบริการวิชาการ ดาวน์โหลด ที่นี่


รายงานโครงการปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ที่นี่


รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน ๑๒ ปี (๒๕๖๑) ดาวน์โหลด ที่นี่


รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน ๑๒ ปี (๒๕๖๒) ดาวน์โหลด ที่นี่


แบบฟอร์มโครงการ มจร เชียงใหม่ 2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

 

*************************************

administration  / ข่าว

administration  / ภาพ

จำนวนผู้ชม 331 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
42
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561