หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (MCU Nan Congress llll)

 โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
 

การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (MCU Nan Congress llll)

          วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ MCU Nan Congress llll ในหัวข้อเรื่อง “พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอกราบเรียนนิมนต์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในแบบตอบรับ (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ที่มีความประสงค์จะนำเสนอผลงานวิชาการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) หรือติดต่อเบอร์โทร 054-601063, 09-8563-7233 (ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์) อีเมล์ mcunancon2020@gmail.com

เอกสารแนบ แบบตอบรับเข้าร่วม


การส่่งผลงานวิชาการ

 

*************************************

Administration / ข่าว

Administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 356 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
29
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561