หน้าแรก >> เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  18 พฤษภาคม 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์-นวัตวิถี
2021-08-02
2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์-สังคมสงเคราะห์บนพื้นที่สูง
2021-08-02
3 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์-พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
2021-08-02
4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 3 ศิลปะ63
2021-08-02
5 การรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(ย่อย2 ศิลปกรรมล้านนา)63
2021-08-02
6 การรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(พุทธศิลป์ล้านา-ย่อย1)63
2021-08-02
7 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 3 ศิลปะ62
2021-08-02
8 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 2 ศิลปะ62
2021-08-02
9 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 1 ศิลปะ62
2021-08-02
10 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-แผนวิจัยศิลปะ62
2021-08-02
11 แบบฟอร์ม concept paper 2566
2021-07-23
12 แบบฟอร์มวิจัย Full paper 2566
2021-07-23
13 แผน ววน.ปี 63-70
2021-07-23
14 ประกาศรับทุนวิจัยปี 66
2021-07-23
15 00 ประกาศรับทุนวิจัย วช 64
2021-07-22
16 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
2021-02-28
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ
2020-07-25
18 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “ภาวะการตกออก ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
2020-12-10
19 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
2020-08-31
20 รายการค่าใช้จ่ายการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-09-30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
63
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561