หน้าแรก >> เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  18 พฤษภาคม 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564
2022-06-21
2 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาตร์ อนุมัติจบครั้งที่ 4-64-รอบ 2
2022-06-21
3 รายงานประจำปีห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
2022-06-21
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
2022-06-21
5 สัญญาเลขที่ UNRN/2564-10
2022-06-21
6 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ว.๐๑๑/๒๕๖๕
2022-06-21
7 หนังสือรับรองผลงานวิจัย-พุทธศิลปกรรม
2022-06-21
8 The 3rd National and International Buddhist Conference on “The Buddhist Perspectives and A.I. Age Society” (BUPAIS)
2022-05-24
9 รายงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์-นวัตวิถี
2021-08-02
10 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์-สังคมสงเคราะห์บนพื้นที่สูง
2021-08-02
11 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์-พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
2021-08-02
12 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 3 ศิลปะ63
2021-08-02
13 การรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(ย่อย2 ศิลปกรรมล้านนา)63
2021-08-02
14 การรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(พุทธศิลป์ล้านา-ย่อย1)63
2021-08-02
15 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 3 ศิลปะ62
2021-08-02
16 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 2 ศิลปะ62
2021-08-02
17 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-วิจัยย่อย 1 ศิลปะ62
2021-08-02
18 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-แผนวิจัยศิลปะ62
2021-08-02
19 แบบฟอร์ม concept paper 2566
2021-07-23
20 แบบฟอร์มวิจัย Full paper 2566
2021-07-23
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
49
 เมื่อวาน 
61
 เดือนนี้ 
542
 เดือนที่ผ่านมา 
3,227
 ปีนี้ 
20,573
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
86,806
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561