หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ”

 โดย Administrator วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
 

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ”

         

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการจัดงาน
รับทราบบทบาท หน้าที่ของ สกสว. และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แนะนำร่างยุทธศาสตร์ อววน. และแผน ววน. 2563-2565 และการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเส้นทางการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เชิงพื้นที่
ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์
ลงทะเบียนที่นี่
 

*************************************

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

จำนวนผู้ชม 933 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
33
 เมื่อวาน 
110
 เดือนนี้ 
2,120
 เดือนที่ผ่านมา 
4,443
 ปีนี้ 
29,305
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
57,927
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561