หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ประกาศยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับดี

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
 

ประกาศยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับดี

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The 3nd National Conference หัวข้อเรื่อง “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประกาศเกียรติบัตรผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับดี ๑ เรื่อง คือ ผลงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่" โดยเป็นผลงานวิจัยร่วมของ อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ ศิลปินในสังกัดขัวศิลปะเชียงราย และ ดร.ประเสริฐ บุปผาสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาสังคม ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วข.เชียงใหม่  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

*************************************

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

จำนวนผู้ชม 488 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
43
 เมื่อวาน 
110
 เดือนนี้ 
2,120
 เดือนที่ผ่านมา 
4,443
 ปีนี้ 
29,305
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
57,927
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561