หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ สกสว ประกาศรับทุนวิจัยพื้นฐานปี 2566

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ สกสว ประกาศรับทุนวิจัยพื้นฐานปี 2566

          ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรทุนวิจัยประจำปี) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การกำกับ ติดตามและประเมินผลการวิจัย จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ หมดเขตภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ โดยรายละเอียดที่ท่านสามารถศึกษาได้ในลิงค์และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

ประกาศทุนวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี 2566


แผน ววน.ปี 63-70


แบบฟอร์มวิจัย Full paper 2566


แบบฟอร์ม concept paper 2566

 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 321 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
31
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561