หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

รับรางวัลการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 

รับรางวัลการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563

          คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการเปิดรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งผลงานในการคัดเลือกจากวีดีโอคลิป (Portfolio) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือกและร่วมกัน Workshop สร้างสรรค์ผลงานลงพื้นที่กับชุมชน และรวมกลุ่มเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับเพื่อนๆ นักศึกษาต่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563    และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดงานแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปะและการออกแบบ: ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลการประกวดครั้งนี้  นิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัล ประกอบไปด้วย ๑. พระมหาอุ้มเมือง ใจคำ ชั้นปีที่ ๒ นิสิตสาขาวิชา พุทธศิลปกรรม ได้รับรางวัล CEO Award ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ๒. ส.ณ.ตะวัน แก้วกัณหา ชั้นปีที่ ๒ นิสิตสาขาวิชา พุทธศิลปกรรม ได้รับรางวัล CEO Award ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ๓. นายปุริมปรัชญ์ ทองธรรมะวัฒน์ ชั้นปีที่ ๒ นิสิตสาขาวิชา พุทธศิลปกรรมกรรม ได้รับรางวัล CEO Award ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศ โดยให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานด้านทัศนศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินล้านนา รวมถึงวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับนักศึกษาตลอดทั้งกิจกรรม   ขอขอบคุณภาพจาก Page facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิดิทัศน์นำเสนอ

 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 227 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
44
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561