หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

บทความวิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน ๖ เรื่อง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 

บทความวิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน ๖ เรื่อง

          บทความวิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน ๖ เรื่อง  

๑. Wisuttichai Chaiyasit. The Use of Online Game to Promote Learning Dhamma in English and Positive Attitudes of the Students at Mahachulalongkornrajavidyayala University, Chiang Mai Campus.  เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  66. (ระดับนานาชาติ)


๒. Woravit Nithedsilp,Natthaphromsen Luksingkeaw,Prasert Buppasuk. An Integrated Learning Design Suitable for the New Normal. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  78. (ระดับนานาชาติ)


๓. Phra Nakorn Pannavajiro, Phra Kru Baidikatippanakorn Jayabhinando, Phisit Kotsupho. The Folk Beliefs on the Past Buddhas in Lan Na Buddhist Arts. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  78. (ระดับนานาชาติ)


๔. Phrakru Siripariyattayanusat, Songserm Seangthong, Associate professor Preecha Wongtip. New Normal and Buddhist Social Development in Thailand. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  116. (ระดับนานาชาติ)


๕. Phramaha Wisit Dhiravamso, Phra Charoen Boonthos, Kittikhun Duangsong, Pradit Chuenban. Model and Activity Development in Adult Health Promotion Foundation, the Adult Health Learning Center, Wat Santiwiwek Takian Sub – District, Kabcherng District, Surin Province. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  144. (ระดับนานาชาติ)


๖. Dhirawit Pinyonatthagarn, Phisit Kotsupho, Tipaporn Yesuwen. Mindfulness and Productivity During the Pandemic Covid-19. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  160. (ระดับนานาชาติ)


http://phothitech.com/assets/files/document/20210625153640_doc.pdf 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 283 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
33
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561