หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง

          ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง  


๑. ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร. แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์. เชียงใหม่: โรงพิมพ์พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2558. เอกสารออนไลน์ https://anyflip.com/wonyt/ydho
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ http://phothitech.com/assets/files/document/20210718194818_doc.pdf      


๒. พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. ปรัชญาเบื้องต้น. เลย: โรงพิมพ์สังสุขสมการพิมพ์, ๒๕๖๑. เอกสารออนไลน์ https://anyflip.com/wonyt/tlgy/
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ http://phothitech.com/assets/files/document/20210718215725_doc.jpg 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 304 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
41
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561