หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒

 โดย Administrator วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒

          วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ The 2nd National Conference 2019 “ทวารวดีศึกษา: คืนชีวิต ฟื้นจิตวิญญาณทวารวดี”Enliven the Spirit of Dvaravati โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ------------------------------------------------------- #สาขาที่เปิดรับผลงาน -พระพุทธศาสนาและปรัชญา -สังคมศาสตร์ -มนุษยศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์ -ประวัติศาสตร์, มานุษยวิทยา, และโบราณคดี -สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ------------------------------------------------------- #รูปแบบการประชุม -การปฐกถา -การเสวนาวิชาการ -การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย -การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (หากผู้นำเสนอให้ผู้จัดดำเนินการมีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท) ------------------------------------------------------- #ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ๑,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ๑,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ ผู้สนใจทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน ๕๐๐ บาท ------------------------------------------------------- #การชำระค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ เลขบัญชี 734-0-64147-5 #ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
------------------------------------------------------- #กำหนดการ ๑๖ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปิดรับบทความ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งการพิจารณา ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรับแก้ไขบทความ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ------------------------------------------------------- #เอกสารประกอบการประชุม ๑.กำหนดการวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ลิ้งค์กำหนดการ
๒.ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ
ลิ้งค์ตัวอย่างบทความ
๓.แบบนำเสนอบทความ - แบบนำเสนอบทความบนเวที ดาวโหลด
แบบนำเสนอบทความ
- แบบนำเสนอบทความด้วยโปสเตอร์ ๑.ตัวอย่างการเขียนบทความ ดาวโหลด
ตัวอย่างบทความ
๒.ไฟล์Templateโปสเตอร์ ขนาด 120*80 เซนติเมตร (แนะนำให้ท่านใช้วัสดุฟิวเจอร์บอร์ด หรือ PVC เพื่อง่ายต่อการจัดแสดง)
แบบโปสเตอร์
***หมายเหตุ***หากผู้นำเสนอให้ผู้จัดดำเนินการจัดทำมีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท ------------------------------------------------------- #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. 084-828-2036 พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. 0845455144 

*************************************

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

จำนวนผู้ชม 785 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
49
 เมื่อวาน 
63
 เดือนนี้ 
1,374
 เดือนที่ผ่านมา 
3,020
 ปีนี้ 
15,397
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
81,630
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561