หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The 3nd National Conference หัวข้อเรื่อง “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประกาศเกียรติบัตรผลงานวิจัยที่มีคุณค่...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            PROCEEDINGS “Buddhism: The Root of Multi Cultural Society Development” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Chiang Mai Campus on 3rd September B.E.2562 / 2019 Venue: UNISERV, Chiang Mai University

ดาวน์โหลด เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ

และบทความในวารสารธรรมวิชญ์

วารสารธรรมวิชญ์

และ LANNA JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES AND CULTURES

LANNA JOURNAL OF BUDDHIST STU...

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม มีคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีปริยัติฯ เมื่อ ๑๐ มี...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. วังน้อย จัดประชุมทำสัญญาวิจัย งปม.2563 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563 มีคณาจารย์และนักวิจัย มจร.เชียงใหม่ เข้าร่วมทำสัญญา จำนวน 9 โครงการ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            Mahachulalongkonrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus, Thailand is holding the National and International Seminar on “Buddhism, Arts & Culture (NICBAC, MCU.) with the main theme of the Seminar as: “Buddhism: The Root of Multi - Cultural Society Development” during 1 - 4 September 2019. The place of seminar is held in the UNISERV, Chiang Mai University, Thailand.

PROCEEDINGS


โครงการส...

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานชี้แจงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๒ แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต  ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีมติในที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าแผนงานวิจัย ดังนี้
๑.แผนงานวิจัย ๑ การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายพระบัณ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            
คณาจารณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ "การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
แจ้งข่าวด่วน จากสำนักวิชาการ 
เรียนเชิญคณาจารย์ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            
สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
48
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561