หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ๕.๑.๕-๔ โครงการจัดการความรู้ระดับสถาบัน เรื่อง “พุทธจิตรกรรมลายรดน้ำล้านนาร่วมสมัย”
2021-07-31
2 แบบฟอร์มโครงการ มจร เชียงใหม่ 2564
2020-07-17
3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี-2561
2020-07-17
4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี
2020-07-17
5 แบบรายงานโครงการปี 63
2020-07-17
6 ระเบียบวาระการประชุมงานบริการวิชาการฯ
2020-07-17
7 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2020-03-10
8 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
2020-03-10
9 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริการวิ
2020-03-10
10 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย
2020-03-10
11 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมปี 2563
2020-03-10
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
30
 เมื่อวาน 
61
 เดือนนี้ 
542
 เดือนที่ผ่านมา 
3,227
 ปีนี้ 
20,573
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
86,806
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561