หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> อารัมภบท

 อารัมภบท

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

อารัมภบท

 

         กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา อยู่ภายใต้สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชบัญญัติเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ มีพันธกิจ ดังนี้ งานวางแผนพัฒนางานวิจัย, งานจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย, งานเผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, งานรวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา, งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา, งานเผยแพร่ประกันคุณภาพการศึกษา, งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ, งานจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
22
 เมื่อวาน 
61
 เดือนนี้ 
542
 เดือนที่ผ่านมา 
3,227
 ปีนี้ 
20,573
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
86,806
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561